Sunday, August 08, 2010

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style


Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style
Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style
Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Pham bang bang, 范冰冰, Fan Bingbing sport style

Year Title Role Notes
2001 Reunion Jing
Love at First Sight Jiujiu
2002 The Lion Roars Princess Ping'an
2003 Cell Phone Wu Yue
2004 The Twins Effect II Red Vulture
A Chinese Tall Story Princess Xiaoshan
2005 A Battle of Wits Yiyue
2006 The Matrimony Xu Manli
Sweet Revenge Cheung Yung
Lost in Beijing Liu Pingguo
Call for Love Chen Xiaoyu
Flash Point Julie
2007 Contract Lover Liu Zao
Home Run Tian Cong
Crossed Lines Ning Can; Xin Ran
2008 Kung Fu Hip-Hop Tina
Shinjuku Incident Lily
Desires of the Heart

Sophie's Revenge Joanna
2009 East Wind Rain Huanyan
Wheat Li
Bodyguards and Assassins Yueru
2010 Zhaoshi Gu'er Lady Zhuang
Chongqing Blues Zhu Qing
Stretch

Just Another Pandora's Box

Future X-Cops
guest star
Buddha Mountain Nan Feng
The New Shaolin Temple Yan Xi

[edit] TV series

Year Title Role Notes
1996 Nü Qiangren

1997 Ai Zhi Lü

Princess Pearl Jin Suo
1998 Guwu Chunqiu Lady Xia
The Scary Folktales - Black Moth Huniu
Princess Pearl II Jin Suo
Ma Yongzhen Bai Xiaodie; Ma Suzhen
1999 Renjian Zaowang Princess Hongyan
Master of Zen A'si
Legend of Dagger Li Xing'er
The Act of the Youngs Huang Xiaoduo
2000 The Story of the Past Lin Siyuan
Luanshi Piaoping Fenghuang Nü; Run Ge'er
Storm in Zhongguan Village Su Xue'er
Qin Shi Huang Princess A'ruo of Chu
2001 Young Justice Bao II Little Dragonfly
The Book of Love Song Yinzhang
Sweetheart of the Palace Shangguan Xueru guest star
The Importance of the Nation Lü Siniang guest star
Homeward Bound Ma Jiahui
2002 Predestinated Tana
Flying Dragon - the Special Unit Yu Feng
Princess Enuo Princess Enuo
Mingbu Zhen Guandong Princess Ning'an
2003 The Legend of the Treasure Basin Zhao Xue'er guest star
Heroic Legend Yunlei
No. 4 Female Prison Chen Yu
Lucky Zhu Bajie Jin Maoshu
Library Fan Yunlian
2004 Explosion Luo Xiao
Lingyun Zhuangzhi Bao Qingtian Yelü Aoxue
The Proud Twins Tie Xinlan
Mu Guiying Lijun guest star
Datang Furong Yuan Yang Guifei
2005 Eight Heroes Chu Xiangxiang guest star
Qingyuan De Tiankong Ma Jiayuan
A Beautiful New World Cheng Lin
2006 The Legend and the Hero Daji
Huiyou Tianshi Tiwo Aini Fan Wenxing
2007 War and Destiny Jin Nuannuan guest star
Renjian Qingyuan Gan Lu guest star
Rouge Snow Wen Yuhe also producer
2008 Jin Da Ban Jin Zhaoli

1 Comments:

Blogger 偉曹琬 said...

上班好累哦,看看部落格轉換心情~~~先謝謝啦!!............................................................

6:12 AM  

Post a Comment

<< Home